Noaptea de Sânziene

by Mircea Eliade

Acest roman constituie poate proiectul cel mai ambiţios al lui Mircea Eliade, acela de a configura un Zeitgeist, plasându-se astfel alături de romancieri europeniredutabili.

  • Hardcover
  • Pages: 336 pages
  • Average Rating: 4.37 out of 5
  • Published February 3rd 2010 by Litera
  • Original Title: Noaptea de Sânziene
  • ISBN13: 9789736753985
  • Edition Language: Romanian
  • URL: Go To Website

Acest roman constituie poate proiectul cel mai ambiţios al lui Mircea Eliade, acela de a configura un Zeitgeist, plasându-se astfel alături de romancieri europeni redutabili. Romanul recapitulează toate temele esenţiale pentru opera lui Eliade, teme care-şi găsesc ecoul atât în proza şi dramaturgia sa cât şi în opera ştiinţifică sau în publicistică. În acelaşi timp, romanul reprezintă un mare semn de adio, este un roman al despărţirilor, al rupturilor, al unei lumi dispărute care va continua să-l obsedeze pe scriitor şi asupra căreia acesta va mai reveni, dar niciodată cu acest suflu, cu o astfel de anvergură. (ANGELO MITCHIEVICI)